08-580 801 30 info@egloo.se

Egloo har fått förtroendet att bygga en ny virtuell miljö bestående av bladservrar och lagring från IBM och mjukvara från VMware.

I leveransen ingår både hårdvara och konsulttjänster.

Egloo bygger lösningen utifrån en kapacitetsförstudie och fram till en förvaltningsfas med proaktivt avtal som stöttar miljön när den är i drift.