08-580 801 30 info@egloo.se

Efter bara drygt ett halvår har Egloo lyckats att bli både VAP- och SVI-partner till IBM Software, vilket vi är mycket stolta och glada över.

Detta medför att vi har högsta partnerstatus på produkter och licenser kring Tivoli TSM och det ger oss en möjlighet att erbjuda väldigt konkurrenskraftiga priser på licenser, inte minst i samband med kompletta leveranser som innehåller både produkter och tjänster.