08-580 801 30 info@egloo.se

Vi välkomnar varmt Tommy Karlsson och Jonas Ingerlund till Egloo!

Tommy arbetar i huvudsakligen med Linux och open source-miljöer. Jonas arbetar med Windows, virtualisering och MAC-miljöer. Detta blir ett viktigt tillskott för Egloo vad gäller kvalitet och leverans inom vårt fokusområde. En mer ingående presentation kommer i nästa nyhetsbrev.