08-580 801 30 info@egloo.se

Egloo har fått äran att genomföra nytt projekt som innebär att installera och migrera ny driftsmiljö för Svea Ekonomi. Projektet innebär en tydlig ROI på en 3-årsperiod samtidigt som både prestanda och säkerhet ökar.