08-580 801 30 info@egloo.se

Egloo leverer nytt lagrings- och bladserversystem till ett av Sveriges ledande företag inom procurement.

Lösningen består av HP EVA6400 lagringssystem och HP c7000 bladserversystem.

Egloo ansarar för hela leveransen i detta projekt.