08-580 801 30 info@egloo.se

Varmt välkommen hälsar vi Lena Gransell. Lena kommer huvudsakligen arbeta med innesälj, backoffice och kundvård och har en gedigen erfarenhet med mer än 30 år i IT-branschen. Med Lena ombord kommer vi ytterligare öka kvaliteten gentemot våra kunder.