08-580 801 30 info@egloo.se

Egloo har fått förtroendet att leverera ny driftsmiljö hos en stor nordisk tryckerikoncern.

I affären ingår både hårdvara, tjänster och avtal.