08-580 801 30 info@egloo.se

Egloo har fått förtroendet att leverera både hårdvara och tjänster i ett nätprojekt hos Svea Ekonomi. Leveransen är ett nytt access- och wifi-nät i Svea Ekonomis nya lokaler.