08-580 801 30 info@egloo.se

Egloo har fått förtroendet att leverera upphandlingskonsultation för IT-infrastrukturen hos ett stort statligt verk.