08-580 801 30 info@egloo.se

Det senaste nytillskottet i egloon är Adam Hellström. Adam kommer tidigare från procurementserviceföretaget IBX där han ansvarade för den virtuella miljön. Han kommer i huvudsak arbeta med virtualiseringsprojekt.

Varmt välkommen!