08-580 801 30 info@egloo.se

När Sveriges tredje största mobiloperatör skulle uppgradera utrustningen i sitt Network Operations Center valde de att gå från stationära arbetsstationer till en virtuell klientmiljö baserad på VMware View med Egloo som partner. Miljön består av tunna klienter förberedda med applikationer och sex skärmar.

Projektets utmaning bestod i att uppgradera utrustningen i en känslig och dataintensiv miljö där det fanns höga krav på säkerhet, tillgänglighet och redundans. Dessutom fanns det krav på att förbättra arbetsmiljön med lägre bullernivåer och temperaturer.

Efter en proof-of-concept-månad med en tunn klient utifrån Egloos förslag, migrerades miljön en dator i taget under en veckas tid för att undvika avbrott i övervakningen. Den nya lösningen har bidragit till minskad administration, höjd säkerhet, tillgänglighet och redundans samt väsentligt förbättrat arbetsmiljön för de anställda med minskade bullernivåer och lägre temperatur.

– Vårt företag är kända för att alltid ligga i framkant, även vad gäller teknik, därför kändes det som det här var rätt väg att gå. Och feedbacken vi får är att alla är jättenöjda, säger en representant för mobiloperatören.