08-580 801 30 info@egloo.se

Cisco CCNP datacenterEgloos specialistkonsult Mikael Lundberg har nyligen tagit certifikatet CCNP Data Center, en Cisco-certifiering inom datacenter.

CCNP Data Center motsvarar professional-nivån i Ciscos certifieringsspår inom datacenter. Denna certifiering riktar sig mot business services architects, technology architects, pre-sales engineers och design engineers. Certifieringen visar på kompetens inom datacenterdesign, installation och underhåll. För CCNP Data Center-certifieringen krävs det fyra stycken godkända certifieringstest inom implementering och design av Cisco Unified Fabric och Cisco Unified Computing.

Vi säger grattis till Mikael!