08-580 801 30 info@egloo.se

VMware VIP Solution Provider CommunityChristian Svärdling och Egloo har genom det långvariga engagemanget för VMware blivit medlemmar i den exklusiva klubben VMware VIP Solution Provider Community.

Vi är mycket glada att få vara medlemmar i denna klubb och ser det som ett bevis och ett erkännande för vår långsiktiga satsning på VMware.