08-580 801 30 info@egloo.se

Idag skriver Computer Sweden om lagringsmarknaden som börjar hetta till allt mer. De traditionella lagringsleverantörerna HP, EMC, Dell, IBM och Hitachi utmanas numera av en rad mindre aktörer som enbart satsar på flash.

En av aktörerna inom den snabba och strömsnåla flashtekniken är Nimbus Data som vi på Egloo har ett samarbete med. Med Nimbus flashdiskar vänder vi oss emot större företag och organisationer, finans- och bankmarknaden, offentliga myndigheter och telekom.

Läs hela artikeln här.