08-580 801 30 info@egloo.se

Egloo har efter en utförlig förstudie och design fått möjlighet att leverera ett helvirtualiserat datacenter till en kund inom förvaltning. Systemet består av HP server, HP 3PAR och P2000 storage med VMware vSphere, Veeam Backup and Replication samt Trend Micros Deep Security säkerhetslösning för virtuella system.

Systemet kommer att bli redundant mellan två datacenter och tekniken som kommer att användas för detta är Peer Persistence Software från HP för att möjliggöra en transparent failover mellan systemen.

Då det ställdes mycket höga krav på tillgängligheten i lösningen föll valet på Egloo då vi tillsammans med våra partners HP, VMware, Trend Micro och Veeam kunde erbjuda ett koncept där tillgängligheten och säkerheten sattes i första rummet utan att göra avkall på användbarhet och flexibilitet.