08-580 801 30 info@egloo.se

Egloo har varit stolt sponsor till Team Rynkeby som i år har kunnat överlämna en rekordstor check till Barncancerfonden på över 11 miljoner kr. Dessa pengar har kunnat hjälpa till att finansiera livsviktig forskning och har varit en del i att:

  • Dela ut 162,5 miljoner till barncancerforskning
  • Finansiera konsultsjuksköterskor på alla stora universitetssjukhus
  • Finansiera syskonstödjare på alla stora universitetssjukhus för att många syskon kan behöva extra stöd när deras syster eller bror är sjuk.
  • Almers hus – rekreation för familjer som är drabbade
  • 5 stycken nya ST-läkartjänster
  • Ekonomiskt stöd vid barns död

Team Rynkeby är ett internationellt välgörenhetscykellag som varje sommar cyklar till Paris för att samla in pengar till barn med cancer.

Vi på Egloo gläds åt den framgångsrika insamlingen till Barncancerfonden, den nytta pengarna har kunnat göra och hoppas på ett minst lika bra resultat nästa år.

Barncancerfonden