08-580 801 30 info@egloo.se

För att möta 3 Skandivaviens höga säkerhetskrav när det gäller nätövervakning har Egloo fått förtroendet att bygga en katastrofsäkrad och replikerad miljö för deras Network Operations Center, NOC. Plattformen är byggd på HP Server och Storage samt VMware Horizon View. Egloo levererar helhetslösning med specialistkompetens och support.