08-580 801 30 info@egloo.se

En av Egloos viktigaste kunder inom den finansiella sektorn väljer att säkra sin virtuella miljö med TrendMicro Deep Security.

Även klientparken om ca 400 klienter säkras med antimalware-skydd från TrendMicro. Dessutom har kunden visat intresse för att utvärdera Deep Discovery under våren för att få ett integrerat skydd både på klinter, virtuella servrar och i nätverket.

Om TrendMicro Deep Security

Trend Micro Deep SecurityTrendMicros Deep Security är en heltäckande säkerhetsplattform för både fysiska, virtuella och molnbaserade servrar.

Plattformen ger ett avancerat, anpassningsbart och mycket effektivt agentlöst och agentbaserat skydd, inklusive skydd mot skadlig kod, detektering och förebyggande av intrång, brandvägg, skydd för webbprogram, integritetsövervakning och loggkontroll.

Fördelar med Deep Security

  • Öka dina investeringar i virtualisering
  • Minimera påverkan från säkerhetsprogram
  • Säkerställ kostnadseffektiv regelefterlevnad
  • Säker flytt till molnet

Läs mer om Deep Security hos Trend Micro »