08-580 801 30 info@egloo.se

Egloo har fått förtroende att designa och implementera ett nätverk spänt över två datacenter hos ett stort energibolag i Stockholmsområdet. Fabrikatet som kommer användas i projektet är vår leverantör Dell.