08-580 801 30 info@egloo.se

I augusti 2015 gick Less Is More IT ihop med Egloo System AB. Kenneth Steinholtz, grundare av Less Is More IT, tar rollen som affärsutvecklare och kommer att vidareutveckla vårt erbjudande till både befintliga och nya kunder.

Less Is More IT:s fokus på Hållbar IT passar väl in i Egloos strategi att möta kundernas krav på effektivare, mer tillgänglig och automatiserad IT som fokuserar på att öka affärsnyttan.

Nytt koncept presenterar trender och idéer inom IT-världen

I och med samgåendet har vi skapat en mötesplats där vi presenterar trender och idéer kring IT-produktion. Vi kallar konceptet Egloo Insikter (insikter.egloo.se) och vi kommer löpande att lägga upp nya intressanta artiklar med relevant information baserad på våra erfarenheter. Vi riktar oss främst till beslutsfattare inom teknik, ekonomi och affärsutveckling hos medelstora och stora företag.

Det är ett fantastiskt tillskott för Egloo att vi har fått med Kenneth i bolaget, säger Rickard Ekström, VD på Egloo. Med den erfarenhet och kompetens han skaffat på bland annat på Portal och Dustin kommer han att bli en nyckelspelare när det gäller Egloos strategier för att möta framtidens krav på en komplett IT-leverantör.

Klicka här för att besöka Egloo Insikter