08-580 801 30 info@egloo.se

Vi på Egloo har nyligen implementerat lagringsplattformen MetroCluster från NetApp hos finansbolaget Svea Ekonomi.

Tack vare denna lösning ser Svea Ekonomi nu bland annat snabbare programprestanda, en mer robust lagringsarkitektur och en förbättrad katastrofåterställning. Resultatet är en mer flexibel och driftsäkrare IT-miljö.

Bakgrund till projektet

Svea Ekonomi är ett företag med snabb och stadig tillväxt i både omsättning och antal anställda. Denna tillväxt har självklart medfört att också företagets IT-infrastruktur har förändrats.

Så här säger Jörgen Edström, CTO/IT-chef på företaget:

– Vi har två datacenter – ett primärt datacenter med full redundans för produktion och ett sekundärt datacenter för säkerhetskopiering och katastrofåterställning. Dessa datacenter har vuxit tillsammans med företaget, men vi måste alltid ligga före i utvecklingen. Exempelvis växer våra finansiella tjänster och vi behöver säkerställa att våra program körs utan avbrott samtidigt som vi måste uppfylla de ökande kraven på regelefterlevnad.

Lösningen

Svea Ekonomi hade sedan tidigare erfarenhet av NetApp då de använt en lagringsplattform som byggde på NetApp FAS3250. I samråd med oss på Egloo valde de att köpa in ett NetApp MetroCluster-system med NetApp FAS8040 till det primära datacentret samt NetApp FAS8040 och NetApp FAS2554 HAS för backup på det sekundära datacentret.

Sammanfattningsvis gav denna konfiguration Svea Ekonomi tillgång till effektiva lagringsalgoritmer som möjliggjorde deduplicering och kompression samt programfunktioner såsom SnapRestore®, SnapVault® och Snapshot®. Sammantaget var detta den lagringsplattform företaget behövde.

Jörgen Edström säger så här om valet av lösning:

– Anledningen till att vi valde NetApp-plattformen var dess prestanda, tillförlitlighet, skalbarhet och enkla hantering. Det går till exempel att konfigurera katastrofåterställningen till automatisk växling vid fel (failover), men vi föredrar att göra det manuellt eftersom det ger oss större kontroll och en stunds respit där vi kan försöka lösa problemet innan vi flyttar produktionen till det sekundära datacentret.

Jörgen fortsätter:

– Vi förväntade oss att NetApp skulle förbättra programprestandan, men verkligheten har överträffat alla våra förväntningar. Det har verkligen gjort skillnad för slutanvändarna och besparat oss mycket arbete med batchbearbetningar.

Affärsfördelar

Implementeringen av NetApp MetroCluster-systemet har gett Svea Ekonomi en rad fördelar:

 • Förbättrad prestanda
  Man har fått tydliga resultatförbättringar i kärnapplikationerna, bland annat i sina batchbearbetningar – företagets Oracle-databas prestanda har t.ex. stigit med hela 250 procent. Även slutanvändarna känner av skillnaden.
 • Snabbare utveckling
  Man har kunnat snabba upp och effektivisera den egna applikationsutvecklingen dramatiskt tack vare NetApps Snapshot-funktion som ger programutvecklarna får snabb och enkel tillgång till all data de behöver.
 • Enkel migration
  I migrationsprocessen hade företaget inte råd med några avbrott och tillsammans med oss på Egloo tog de fram en detaljerad och väl avvägd migrationsplan. Där användes NetApps övergångsverktyg för att migrera ca 50 applikationer och 300 applikationsservrar – helt utan avbrott.
 • Framtida teknikinköp och tillväxt underlättas
  En av anledningarna till att Svea Ekonomi behöver mycket utrymme är att verksamheten expanderar snabbt. Med MetroCluster som lagringsplattform underlättas framtida expansion eftersom de nu kan hantera större arbetsbelastningar utan att göra några ingrepp i miljön.
 • Lätt att efterleva regler
  Tjänsteföretag inom finanssektorn måste uppfylla en rad olika regler och krav för kontinuerlig drift. Efter implementeringen har Svea Ekonomi både förstärkt sin katastrofåterställning och höjt prestandan.

Vi på Egloo är glada över ett lyckat projekt och att vi kunnat hjälpa Svea Ekonomi till en riktigt bra lagringslösning som gjort stor skillnad i den dagliga verksamheten underlättar deras framtida tillväxt.