08-580 801 30 info@egloo.se

Egloo har nyligen hjälpt Söderenergi att implementera ett testsystem för applikationsutveckling och test.

Utifrån möten med Söderenergi kom vi fram till att ett hybridbaserat lagringssytem från Dell SCv-serien skulle bli det bästa alternativet sett till pris och prestanda. Systemet är installerat i en isolerad miljö, men har kopplingar mot befintligt produktionskluster.