08-580 801 30 info@egloo.se

Effektiv klientvirtualisering

Utmaningen

I mobiloperatören 3 Skandinavien Network Operations Center, NOC, övervakas hela 3 Skandinaviens nät. Det är en extremt viktig funktion för företaget och en dataintensiv miljö. Det får aldrig ske några avbrott i övervakningen – om något skulle hända med en hård- eller mjukvara måste man snabbt kunna byta ut eller växla över aktiviteten till en annan dator. Kraven på säkerhet, tillgänglighet och redundans är mycket högt ställda.

I den befintliga miljön hade alla två eller flera kraftiga arbetsstationer med upp till fyra skärmar kopplade till varje arbetsstation. De kraftiga arbetsstationerna och de många skärmarna skapade en extremt bullrig och varm arbetsmiljö, så när det var dags att uppgradera utrustningen fanns inte bara de självklara och viktiga kraven på säkerhet, tillgänglighet och redundans, utan också önskemål om en snabbare, tystare, svalare, mer effektiv och inte minst mer miljöanpassad utrustning.

– Eftersom övervakningen av nätet sker dygnet runt hade vi ännu en utmaning. Vi kunde inte riva den befintliga miljön utan att en ny fanns på plats och kunde ta över direkt – och vi var tvungna att se till att en övergång var smidig. Christoffer Andla

NOC Engineer, 3 Skandinavien

Lösningen

– Vi har funderat på detta tidigare, men vi var osäkra på om en virtuell miljö skulle fungera i den känsliga och dataintensiva miljön. Utöver prestandafrågan har också varje arbetsstation i NOC:en upp till fyra skärmar kopplade till sig, vilket vi var osäkra på om tunna klienter skulle kunna hantera på ett bra sätt, berättar Magnus Zebuhr på 3 Skandinavien.

För att sätta lösningen på prov genomfördes en proof-of-concept, där en persons arbetsstation under en månad skulle ersättas av en tunn klient med VMware Horizon View.

Tack vare en helt ny tunn klient, en så kallad nollklient, med fyra utgångar klarade man kraven att koppla fyra skärmar till den. Nollklienten har ett minimalt system som enbart har stöd för VMware Horizon View-klienten. Det gör att attackytan blir mindre, vilket ökar säkerheten och administrationen blir betydligt enklare än med en vanlig arbetsstation. Det finns inga mekaniska rörliga komponenter vilket drar ner både energiförbrukning och värmeavgivning samt ökar livslängd och driftsstabilitet.

Vid utvärderingen efter det att proof-of-concept månaden tog slut var testpiloten så nöjd att han inte ville släppa från sig nollklienten. Man bestämde sig då för att gå vidare och virtualisera resterande klienter.

“Vårt företag är kända för att alltid ligga i framkant vad gäller teknik, därför kändes det som det här var rätt väg att gå. Och feedbacken vi får är att alla är jättenöjda.”

Christoffer Andla
NOC Engineer
3 Skandinavien

Insikter

I/O flaskhalsar skapar huvudvärk för latency-känsliga applikationer
3 lagrings-utmaningar som ligger högt upp på IT-chefens agenda
Software Defined Storage hjälper företag kapa kostnaden för lagring i alla led
Nätverkslösningar som är framtidssäkra och ger valfrihet

Vill du veta mer om vad vi kan göra för din verksamhet?