08-580 801 30 info@egloo.se

ANALYSTJÄNST

Behöver du ta snabba affärsbeslut baserat på verklig data? Då har du kommit rätt.

Med Egloo IT-Analys 2.1, som samlar in och visualiserar data om din IT-miljö och dess arbetsbelastning, tar du rätt affärsbeslut baserat på verklig data.

R

Spara tid

Samla in och analysera dina data inom 24 timmar eller mindre.

R

Transformera

Utveckla IT-miljön baserat på rätt behov.

R

Minska kostnaderna

Fokusera på optimering för att köra kostnadseffektivt.

Utforska befintlig prestanda & nyttjandegrad

Optimera nyttjandegraden och analysera möjligheter för konsolidering, virtualisering, datacenterutbyggnad eller koppling mot molnet med IT-Analysen. Analystjänsten tar fram arbetsbelastningsegenskaper, mäter prestanda och skapar simuleringar av olika branschledande plattformar. Få insikt och data du behöver för att:

  • Eliminera budgetöverskridande
  • Snabba upp beslutsfattandet
  • Identifiera möjligheter till konsolidering och virtualisering
  • Öka nyttan av framtida IT-investeringar

Reducera risken som förknippas med utbyggnad av IT-infrastruktur med IT-Analysen, som vanligtvis tar 24 timmar eller mindre att slutföra.

IT-transformation baserad på fakta

I den digitala ekonomin behöver organisationer modernisera och omvandla IT till intäkts-genererande innovationer snabbare för att vara konkurrenskraftiga. Men investeringsbeslut kan verka riskabla utan en tydlig och övergripande bild av din nuvarande IT-miljö och dess nyttjandegrad, särskilt när budgeten är ansträngd.

Att samla in och analysera data från enskilda servrar för att ta beslut på utökning kan leda till att man investerar i mer än vad man behöver. För att modernisera din infrastruktur måste du förstå hur nyttjandegraden påverkar servrarna i en gemensam miljö över tiden. IT-Analysen skapar öppenhet, så att du kan se och diagnostisera dina unika IT-behov inför förändringen.

Investeringsbeslut i takt med affärsverksamheten

IT-Analysen använder i grunden Live Optics som är en gratis, lätt, fjärr- och agentlös programvara som samlar in data om din IT-miljö. En online-analysmotor bearbetar och analyserar sedan din IT-miljös nyttjandegrad.

Via användarkonsolen ser du en sammanfattning för enskilda eller grupper av servrars gällande prestanda och nyttjandegrad. Genom detta identifierar vi områden där hela din IT-miljö kan fungera mer effektivt som helhet – till en potentiellt lägre kostnad.

Få en tydlig bild av ditt utnyttjande på bara 24 timmar. Om du vill så kan du säkert dela information om din IT-miljö med ditt team, betrodda rådgivare och samarbetspartner.

Ta kontroll över
köpprocessen.
Få data du
behöver inom
24 timmar
eller mindre.

Starta din IT-Tranformation idag.

Insikter på riktigt kring hela din IT-miljö

Analysen genererar två olika vyer: en aggregerad och individuell. Den aggregerade vyn visar den kombinerade effekten av alla arbetsbelastningar och deras efterfrågan på delade resurser. Detta är perfekt för att förstå effekterna av konsolideringsinsatser eller migrering av arbetsbelastningar till molnet. Den individuella rapporten visar djupgående egenskaper hos en enskilda serverar.

Server och virtualisering

Realtidsinventering och prestandainsikt för hostar och virtuella instanser, oavsett plattform eller leverantör.

i

Fil

Snabb överblick av lagringstillväxt, filtyper och vad som är föremål för arkivering, komprimering eller deduplication.

Lagring

Detaljerad nedbrytning på maskinnivå för konfiguration och prestanda.

Dataskydd

Inblick i plattformsspecifika säkerhetskopierings- och backupcykler samt mängden data som skyddas.

blank2pdf_icon

Ladda ner som PDF.