08-580 801 30 info@egloo.se

Medarbetare

Försäljning och marknad

Kenneth Steinholtz

Kenneth Steinholtz

VD/Marknad

0735-19 71 14
kenneth.steinholtz[a]egloo.se

Magnus Heimbürger

Magnus Heimbürger

Försäljning

0735-19 71 02
magnus.heimburger[a]egloo.se

Kjell Myräng

Kjell Myräng

Försäljningschef

0735-19 71 03
kjell.myrang[a]egloo.se

Stefan Jacobsson

Stefan Jacobsson

Försäljning

0735-19 71 15
stefan.jacobsson[a]egloo.se

Konsultation och projektledning

Fatih Celebi

Fatih Celebi

Specialistkonsult
virtualisering & lagring

0735-19 71 06
fatih.celebi[a]egloo.se

Fatih Celebis CV

Eric Nilsson

Eric Nilsson

Specialistkonsult nätverk

0735-19 71 16
eric.nilsson[a]egloo.se

Eric Nilssons CV

Kenneth Seth-Andersson

Kenneth Seth-Andersson

Specialistkonsult lagring & backup

0735-19 71 10
kenneth.seth-andersson[a]egloo.se

Kenneth Seth-Anderssons CV

David Tapper

David Tapper

Specialistkonsult lagring

0735-19 71 07
david.tapper[a]egloo.se

David Tappers CV

Jonas Åström

Jonas Åström

Specialistkonsult lagring & backup

0735-19 71 05
jonas.astrom[a]egloo.se

Jonas Åströms CV