08-580 801 30 info@egloo.se

Snabbare tillväxt

Utmaningen

Stadig tillväxt har varit en utmärkande egenskap för Svea Ekonomi redan från början. Idag sysslar man bland annat med finansiering och har utvecklat webbtjänster som erbjuder en rad olika betalningslösningar. Man har även ett backend-system som kontrollerar nya kunder vid ansökningar om lån, sparkonton eller andra finansiella tjänster på webbplatsen. Företagets IT-infrastruktur har dock förändrats genom åren.

”Vi har två datacenter – ett primärt datacenter med full redundans för produktion och ett sekundärt datacenter för säkerhetskopiering och katastrofåterställning. Dessa datacenter har vuxit tillsammans med företaget, men vi måste alltid ligga före i utvecklingen. Exempelvis växer våra finansiella tjänster och vi behöver säkerställa att våra program körs utan avbrott samtidigt som vi måste uppfylla de ökande kraven på regelefterlevnad.” Jörgen Edström

CTO/IT-chef, Svea Ekonomi

Lösningen

I samråd med IT-partnern Egloo Systems AB valde Svea Ekonomi att köpa in ett NetApp MetroCluster-system med NetApp FAS8040 till det primära datacentret samt NetApp FAS8040 och NetApp FAS2554 för backup på det sekundära datacentret.

Sammanfattningsvis gav denna konfiguration Svea Ekonomi tillgång till effektiva lagringsalgoritmer som möjliggjorde deduplicering och kompression samt programfunktioner såsom SnapRestore®, SnapVault® och Snapshot®. Sammantaget var detta den lagringsplattform företaget behövde.

MetroCluster-plattformen med sina fyra noder och hybrid flash gav till exempel företaget de prestanda man sökte, samtidigt som datacentret för katastrofåterställning utrustades med en snabb och lättanvänd dataöverföringsfunktion. MetroCluster ger ett skydd mot avbrott som har med strömtillförsel, kylning och nätverksfel att göra, men skyddar även mot andra typer av katastrofala händelser. Kombinationen av disksystembaserad klustring med synkron spegling ger ständig tillgänglighet och noll dataförlust. MetroCluster tillhandahåller även transparent återställning, sänker administrationskostnaden, minskar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn och kräver bara ett enda kommando för switchover.

”En av orsakerna till att vi behöver mer utrymme är att vi, som företag, växer snabbt. MetroCluster gör att vi kan växa och expandera företaget eftersom vi nu kan hantera mycket högre belastning utan att förändra miljön.”

Jörgen Edström
CTO/IT-chef
Svea Ekonom

INSIKTER
All-Flash ger ökad prestanda och Hållbar IT
Data Fabric – Framtidens datahantering
3 lagrings-utmaningar som ligger högt upp på IT-chefens agenda
Flash accelerera time-to-market, anpassad utefter ditt företags behov

Vill du veta mer om vad vi kan göra för din verksamhet?