08-580 801 30 info@egloo.se

Våra tjänster

Vi på Egloo levererar verksamhetskritiska tjänster och produkter till ert datacenter.

Eftersom vi är övertygade om att ett lyckat slutresultat till stor del beror på kommunikationen mellan oss som leverantör och er som kund inleds våra samarbeten alltid med en gedigen dialog. Där går vi till botten med era mål, behov och önskemål för att sedan kunna leverera en så bra lösning som möjligt – både när det gäller teknik och kostnad.

Förutom god kommunikation kräver en lyckad lösning också ett välutvecklat samarbete med externa partners. Vi på Egloo arbetar med ett flertal välkända leverantörer och är idag högt certifierade och ackrediterade hos våra nyckelleverantörer. För er som kund betyder det att ni kan känna er trygga med att ni får bästa möjliga erbjudande från oss.

Något vi också är väl medvetna om är att ingen kund är en andra lik och därför har vi naturligtvis ett mycket flexibelt erbjudande.

Våra erbjudanden är:

Kompletta system- och funktionslösningar

I dessa helhetslösningar ingår alltid en säljansvarig och en tekniskt ansvarig hos oss. I de flesta fall inleds arbetet med en omfattande förstudie som följs av migreringsprojekt och pro- respektive reaktiva avtal. När miljön sedan är på plats arbetar vi med att stödja denna.

Övriga erbjudanden är delar av våra kompletta lösningar och är bland annat:
 • Utredningar och analyser
 • Design av kritiska IT-lösningar
 • Virtuella plattformar – klient, server, storage, och nätverk
 • Konsultuppdrag – resurs eller långtidsuppdrag
 • Nätverksdesign och implementering
 • Serverlösningar
 • Datalagring
 • Backup och arkivering
 • Projektledning
 • Flyttprojekt
 • Pro- och reaktiva underhållsavtal
 • Insourcing
 • Upphandlingskonsultation
 • Försäljning av hårdvara och licenser

Vill du veta mer om vad vi kan göra för din verksamhet?